Durant la setmana del 23 al 27 de Maig tindran lloc les portes obertes d’extraescolars Cooperativa l’Eina.

Aquestes es fan amb la finalitat que pugueu entrar a veure les activitats que realitzen els vostres fills i filles

en les seves activitats extraescolars.

Les portes s’obriran a les 17:10h en el cas de les activitats que finalitzen a les 17:30h i a les 17:40h per a

les activitats que acaben a les 18h.

En aquest enllaç veure-ho l’horari de cadascuna de les activitats:

Cartell PORTES OBERTES Vapor Maig 1516

Salutacions

AMPA el vapor